Fredrik O. Haanes

Advokatfullmektig i Advokatfirmaet KPU DA
Telefon: 22 40 36 79
Mobil: 95 08 47 48
E-post: haanes@kpu.no

Kompetanse og erfaring

Fredrik O. Haanes arbeider hovedsakelig med fast eiendoms rettsforhold.

Haanes bidrar med rådgivning i forbindelse med leie eller kjøp av fast eiendom samt ved tvister etter kjøp av ny eller brukt fast eiendom.

Etter kurs på Handelshøyskolen BI har han arbeidet gjentatte somre som meglerassistent for Meglerhuset Sædberg Kristiansand, og dermed opparbeidet seg god kunnskap om eiendomsmeglerbransjen.

I tillegg bidrar Haanes med rådgivning innen generelle kontraktsrettslige spørsmål, entreprise og ekspropriasjon.