Lena Kallåk

Advokatfullmektig i Advokatfirmaet KPU DA

Telefon: 22 40 36 78
Mobil: 454 07 141
E-post: lk@advokatforum.no

Kompetanse og erfaring

Lena Kallåk ble uteksaminert som jurist ved Universitet i Oslo høsten 2016. Hun har vært advokatfullmektig i Advokatfirmaet KPU DA siden januar 2017.

Kallåks hovedområder er barne-og familierett, utlendingsrett, strafferett og menneskerettigheter. Hun har studert internasjonal rett ved Vrjie Universitet i Amsterdam, og har skrevet hovedoppgave innenfor strafferett og menneskerettigheter.