Fagområder

 • Arv og skifte
 • Barnevern
 • Bistand og rådgiving til artister, musikere og forfattere
 • Bistandsadvokat
 • Bygg og entrepriserett
 • Familie – og barnerett
 • Fast eiendoms rettsforhold, herunder tomtefeste
 • Forretningsjuss/styrerepresentasjon
 • Forsvareroppdrag
 • Kontraktsrett
 • Opphavsrett/EDB-rett
 • Prosedyre Utlendingsrett