Louise Arnesen
Louise Arnesen

Stilling: Advokatfullmektig

E-post: arnesen@kpu.no

Telefon arbeid: 22403640/22403678

Telefon mobil: 90227696

Advokatfullmektig Louise Arnesen ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2018, med spesialisering innen konflikthåndtering.

Hun jobber i hovedsak som bistandsadvokat innenfor området vold i nære relasjoner. Hun har erfaring med å bistå ofre for kriminelle handlinger, slik som voldtektsofre og ofre for mishandling i familieforhold.

I tillegg arbeider hun med kontraktsrett, eiendomsrett, barne- og familierett, arv og utlendingsrett.

Hun er også aktiv med verv i humanitære organisasjoner, og holdte blant annet innlegg i debatt arrangert av UNESCO’s Mahatma Gandhi Peace Institute og AYUDH i Tyskland i 2017.