Advokat Claus-Frimann-Dahl

Claus Frimann-Dahl

Claus Frimann-Dahl

Stilling: Partner/Advokat
E-post: cfd@kpu.no
Telefon arbeid: 22 40 36 40/22 40 36 76
Telefon mobil: 91 30 37 35

Advokat Frimann-Dahls hovedarbeidsområde er fast eiendoms rettsforhold.

Dette rettsområdet omfatter slikt som sameie, servitutter (rettigheter over fast eiendom), odelsrett, konsesjonsrett, allemannsrett (friluftslov), plan- og bygningsrett herunder kommuneplanjuss og reguleringsplanjuss.

Advokat Frimann-Dahl er spesielt opptatt av landbrukseiendommers rettsforhold.

Han arbeider ellers mye med arv og skifte og har skrevet artikler om blant annet odelsrett.