Rune H. Eriksen

Kontorfelle i Advokatfirmaet KPU DA
Telefon: 22 40 36 40
Mobil: 90 10 68 17
E-post: rhe@kpu.no

Kompetanse og erfaring

Advokat Eriksen har arbeidet utelukkende med avgiftsmessige spørsmålsstillinger siden 1986. I 2003 ble han første rene merverdi-avgiftsspesialist i landet med møterett for Høyesterett.

I 2005 vant han frem i Høyesterett med den prinsipielle «Porthussaken» der statens faste praksis gjennom 35 år ble satt til side. Arbeider 60-70 % med saker mot staten for å prøve gyldigheten av etterberegningsvedtak.

Utover dette er det rådgivning for å optimalisere avgiftsbehandlingen og/eller få refundert allerede betalte avgifter som er hovedoppgaven.