Advokatfullmektig Firoza Yussupova
Firoza Yussupova

E-post: yussupova@kpu.no
Telefon arbeid: 22 40 36 40 / 61 40 36 40 Telefon Mobil: 48 06 24 74

Advokatfullmektig Firoza Yussupova har i hovedsak jobbet med arbeidsrettslige tvister som ugyldige og usaklige oppsigelse samt avskjed.

Hun har også jobbet med saker vedrørende akuttplassering av barn og omsorgsovertakelser, saker om foreldreansvar, bosted og samvær med barn og utlendingssaker.

I tillegg har hun erfaring som forsvarer i straffesaker.

Språk:

  • Norsk (Flytende)
  • Engelsk (Flytende)
  • Russisk (Flytende)
  • Uighur (Morsmål)
  • Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo høst 2018.
  • Kundebehandler, saksbehandler, Lederrolle og medlem av bevillingshaverforum i Kredinor 2014-2019
  • Advokatfullmektig ved Advokatfirmaet Suleiman & Co AS september 2019- april 2020
  • Advokatfullmektig ved Advokatfirmaet KPU DA april 2020