Våre eiendomsadvokater har langvarig og bred erfaring innenfor eiendomsbransjen. Vi bistår private og næringslivsaktører. Kunnskapen anvendes til beste for våre kunder.

Vi ønsker å bistå slik at konflikter og tap unngås. Deltakelse i kontraktsfasen gir normalt de beste resultater, men vi bistår også i tvisteløsning, i og utenfor domstolene. Vi er opptatt av å forvalte juridisk kompetanse med fokus på et kommersielt resultat. Vi er opptatt av å skape løsninger som gir verdi for deg.

Flere av våre advokater har lang erfaring med byggekontrakter, kjøpekontrakter og næringsleieavtaler. Vi har de siste årene også bistått både små og store leietakere så vel som utleiere.

Vi bistår særlig med:

  • Utforming av entreprisekontrakter
  • Forhandling og utforming av næringsleiekontrakter
  • Tvisteløsning i byggesaker og leieforhold
  • Offentligrettslige forhold
  • Seksjonering av sameier og etablering av borettslag
  • Utarbeidelse av kjøps-/salgskontrakter – ny og brukt bolig
  • Oppgjørsforretninger (megleroppdrag)
  • Avgiftshåndtering (mva, skatt og dokumentavgift)

Fast eiendom

Våre eiendomsadvokater har langvarig og bred erfaring innenfor eiendomsbransjen. Vi bistår private og næringslivsaktører. Kunnskapen anvendes til beste for våre klienter.

Vi ønsker å bistå slik at konflikter og tap unngås. Deltakelse i kontraktsfasen gir normalt de beste resultater, men vi bistår også i tvisteløsning, i og utenfor domstolene.
Vi er opptatt av å forvalte juridisk kompetanse med fokus på et kommersielt resultat. Vi er opptatt av å skape løsninger som gir verdi for deg.

Flere av våre advokater har lang erfaring med byggekontrakter, kjøpekontrakter, næringsleieavtaler, tomtefeste og nabokrangler.

Vi bistår særlig med:
– Forhandling og utforming av næringsleiekontrakter
– Mangelsvurdering ved kjøp av brukt og ny bolig
– Tvisteløsning i byggesaker og leieforhold, herunder forisnket levering av nybygg
– Nabokrangler
– Offentligrettslige forhold
– Seksjonering av sameier og etablering av borettslag
– Utarbeidelse av kjøps-/salgskontrakter – ny og brukt bolig
– Oppgjørsforretninger (megleroppdrag)
– Avgiftshåndtering (mva, skatt og dokumentavgift)

Ekspropriasjon

Samfunnsutviklingen medfører ofte at private eiendommer helt eller delvis blir regulert til offentlige formål som veier, skoler eller andre offentlige bygg. Det offentlige kan gjennomføre ekspropriasjon av din eiendom dersom det ikke inngås frivillig avtale.

Ekspropriasjon foreligger når eiendomsrett til fast eiendom, herunder bygninger eller annet som har fast tilknytning til slik eiendom, blir ervervet ved tvang mot erstatning etter skjønn, eller når bruksrett, servitutt eller annen rett til, i eller over fast eiendom blir ervervet, endret, overført eller avløst ved tvang mot erstatning etter skjønn.

Grunnlovens § 105 påbyr at staten skal betale full erstatning ved tvangsavståelse av eiendom. Det samme gjelder ved avståelser til fordel for kommuner og private.

I Norge har vi forskjellig regelsett som omhandler ekspropriasjon. Det kan nevnes reglene i plan- og bygningsloven og Oreigningsloven som noen av de mest praktiske.

Hva som menes med full erstatning kan være et vanskelig spørsmål og vil blant annet avhenge av hvilke rettsregler som kommer til anvendelse og forholdene i den enkelte sak.

I hvilken grad det kan være snakk om erstatning for de såkalte rådighetsbegrensninger er ofte omdiskuterte spørsmål med stor betydning for den det gjelder. Hvis kommunen for eksempel vil gripe inn og regulere rådigheten i området hvor du bor eller har hytte, kan det få stor betydning for deg.

Den som kommer i kontakt med slike spørsmål må vite mer enn at Grunnloven fastslår «fuld Erstatning». Våre advokater har inngående kunnskap om lovgivning og den omfattende rettspraksis på området og kan bistå deg slik at du får den erstatningen du har krav på.