Hedda Iversen

Mobil: 48470873

Mail: iversen@kpu.no

Hedda Iversen er ansatt advokat og har særlig kompetanse innen fagområdene arv, barnefordeling, økonomiske forhold i ekteskap og samboerskap og strafferett.

Innen strafferett bistår hun særlig som bistandsadvokat, og jobber også med personskader og erstatningskrav i den forbindelse.

Iversen arbeider både med prosedyre i sivile- og straffesaker, og rådgivning til klienter.

Advokatbevilling: 2020

Utdanning: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2018

Verv: Medlem av Disiplinærutvalget for Oslo krets, januar 2022 – d.d.