Advokatfirmaet KPU DA

Besøksadresse:
Akersgt. 43, 0158 Oslo
Postadresse:
Boks 447 Sentrum, 0104 Oslo
E-post:
post@kpu.no
Telefon:
22 40 36 40

Monica Heier Einerkjær
mhe@kpu.no
Mobil: 90114562
Tlf: 22 40 36 40

Sverre Ulstrup
ulstrup@kpu.no
Mobil:  90837236
Tlf: 22 40 36 40


Bjørn Vagle
vagle@kpu.no
Mobil:   92860677
Tlf: 22 40 36 40

Hedda Iversen
iversen@kpu.no
Mobil:  48 47 08 73
Tlf: 22 40 36 40


Dennis Obeng
Obeng@kpu.no
Mobil: 90 65 94 84
Tlf: 22 40 36 40

Henning Brath
brath@kpu.no
Mobil:   99577271
Tlf: 22 40 36 40


Rune H. Eriksen
rhe@kpu.no
Mobil:   90106817
Tlf: 22 40 36 40

Marie Sørlie
sorlie@kpu.no
Mobil: 911 24 418
Tlf: 22 40 36 40