Louise Arnesen
Louise Arnesen

E-post arnesen@kpu.no

Telefon arbeid: 22 40 36 40 / 22 40 36 78

Telefon mobil: 90227696

Stilling: Advokatfullmektig

Advokatfullmektig Louise Arnesen ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2018, med spesialisering innen konflikthåndtering.

Hun jobber som bistandsadvokat, og har erfaring med å bistå barn og kvinner som har vært utsatt for menneskehandel eller vold og mishandling i nære relasjoner. Hun har også erfaring med å bistå i rettsområdene som er tilknyttet disse, blant annet barne- og familierett og oppholdstillatelser.  

I tillegg arbeider hun med kontrakts- og avtalerett, eiendoms- og tomtefesterett, og arbeidsrett.

Hun er også aktiv med verv i humanitære organisasjoner, og holdte blant annet innlegg i debatt arrangert av UNESCO’s Mahatma Gandhi Peace Institute og AYUDH i Tyskland i 2017.