Vi yter rådgivning ved valg av selskapsform og hjelper deg med det praktiske knyttet til registrering av selskap, andre typer foretak, stiftelser m.v. Området omfatter bl.a. aksjelovene, borettslagsloven, boligbyggelagsloven, lov om stiftelser og selskapsloven.

For selskaper bistår vi bl.a. ved utforming og gjennomføring av selskapsbeslutninger samt avtaler og tvisteløsning mellom eierne. Vi kan bistå ved vedtak knyttet til den daglige drift, organisering, fullmaktsforhold m.v, eller gjennomføring av mer ekstraordinære beslutninger som omdanning, generasjonsskifte, emisjoner, fusjoner, utforming av opsjonsprogram, nedbemanning m.v.

Organisasjoner som idrettslag og foreninger har ofte andre rettslige utfordringer, noe som krever juridisk kompetanse innen disse spesielle feltene.