Advokat Henning Brath

Henning Brath

Henning Brath

Stilling: Partner/Advokat
E-post: brath@kpu.no
Telefon arbeid: 22 40 36 40/22 40 36 63
Telefon mobil: 99 57 72 71

Advokat Brath har sin bakgrunn fra Justisdepartementet, der han bl.a. var departementets observatør i Stiftelseslovutvalget og deltok i arbeidet med lovproposisjonen da den ble forberedt for Stortinget. Han var en sentral aktør ved opprettelsen av Stiftelsestilsynet og utøvelsen av departementets rolle som klageinnstans for Tilsynets avgjørelser. Han har flere styreverv bl.a. som styreleder i stiftelser. I tillegg har Henning flere års erfaring som dommerfullmektig ved Alstahaug tingrett og Oslo tingrett.

Han var en nøkkelperson i arbeidet med proposisjonene til voldsoffererstatningsordningen og en rekke andre tiltak for voldsofre, utvidelsen av bistandsadvokatordningen, etatstyringen av Kontoret for voldsoffererstatning, Statens sivilrettsforvaltning og Erstatningsnemnda for voldsofre. Han er forfatter av boken Voldsoffererstatningsloven kommentarutgave som er utgitt på Gyldendal.

Som stipendiat i privatrett ved The University of Edinburgh skrev han avhandlingen Scottish Trust Law and Norwegian Foundation Law – A Comparative Study.

Advokat Brath er p.t. styreleder i SEG Stiftelsen, Stiftelsen Motiva, Waags Legat og Anne Kristins Minnefon.

  • Cand.jur. fra Universitetet i Oslo, 1992
  • Stipendiat ved The University of Edinburgh, 1999
  • Eksamen i prosjektadministrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2000
  • Trainee The Scottish Law Commission og The Crown Office fra 1999-2000
  • Dommerfullmektig Alstahaug tingrett 2001-2003
  • Dommerfullmektig i Oslo tingrett 2003-2004
  • Konsulent, førstekonsulent, rådgiver, konst. byråsjef og seniorrådgiver i Justisdepartementets sivilavdeling 1992-2009
  • Privatpraktiserende advokat, Advokatfirmaet Brath MNA.
  • I kontorfellesskapet Advokatforum DA fra 2015-2017
  • Partner i Advokatfirmaet KPU DA fra 2018

For mer informasjon om Hennings arbeid med stiftelser, besøk https://advokatbrath.no