BISTANDSADVOKAT

Som bistandsadvokater hjelper vi mennesker som på ulike måter befinner seg i kriser og trenger juridisk hjelp, samt annen hjelp som naturlig er nødvendig som følge av den krisesituasjonen man er i.

HAR JEG KRAV PÅ BISTANDSADVOKAT?

Alle som er fornærmet i en straffesak har rett til å benytte seg av juridisk bistand fra en bistandsadvokat, men det er kun i enkelte situasjoner du kan få en bistandsadvokat på det offentliges regning. Dette er tilfelle hvor personer er utsatt for seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner, menneskehandel, tvangsarbeid, alvorlige voldsforbrytelser, etterlatte – for å nevne noen.

Det er viktig å merke seg at ikke alle typer krenkelser gir en person rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige. Reglene for dette finnes i straffeprosessloven kapittel 9a. Politiet skal informere deg om din rett til å få oppnevnt en bistandsadvokat betalt av det offentlige.

Ved siden av bistandsadvokatordningen kan overgrepsmottak, krisesenter mv. gi deg nyttig informasjon.

Dersom du ikke har fått informasjon om bistandsadvokatordningen, eller er usikker på om du kan ha slike rettigheter, kan du kontakte oss for en vurdering av forholdet. Vi vil i så fall hjelpe deg videre.

HVA KAN VI HJELPE DEG MED?

En bistandsadvokat vil bistå deg gjennom hele saksgangen. I første omgang vil vi bistå deg med å ta en vurdering på om du ønsker å anmelde de straffbare forholdene som du er utsatt for. Dersom du ønsker å gå videre med saken, vil vi bistå deg med å delta i avhør, sørge for at du får informasjon om og innsyn i saken mens den etterforskes, samt bistå deg i en eventuell rettssak. Dersom saken din henlegges kan vi også bistå med å klage over henleggelsen.

Mange opplever behov for trygghet, og ønsker bistand til å få på plass et besøksforbud. Dersom det er aktuelt for deg, kan du lese mer om besøksforbud ved å klikke HER.

Bistandsadvokaten hjelper deg også med å fremme eventuelle erstatningskrav. Du kan lese mer om erstatningskrav og voldsoffererstatning ved å klikke HER.