Advokatfirmaet KPU DA har bred erfaring på familie- og skifterettens område. Slike avtaler har stor betydning for de det gjelder både ved et fremtidig samlivsbrudd eller dersom en av partene dør. Vi bistår med juridisk bistand ved etablering av ekteskap og/eller samboerskap, underveis i samlivet og dersom det oppstår et samlivsbrudd. Enten det gjelder bistand i forbindelse med opprettelse av ektepakt mellom ektefeller, inngåelse av samboerkontrakt, eller tvister ved et samlivsbrudd, er vårt mål å bidra til valg av gode løsninger som ivaretar partenes ønsker, og som samtidig er bygget på god kunnskap og forståelse for de problemstillingene som oppdraget reiser. På denne måten reduseres risikoen for fremtidige rettslige konflikter.