Advokatfirmaet KPU DA er et firma med 3 partnere og 4 ansatte, herunder én advokat, to advokatfullmektiger og 1 kontoransatt. Vi har også 1 advokat i kontorfellesskap. Vi startet vår virksomhet i desember 1998.

Våre hovedområder er innen juridisk bistand og kulturformidling. Vi har bred erfaring og ekspertise på begge områder, og vi legger stor vekt på at våre tjenester er av høy kvalitet på alle områder. Våre klienter kan være trygge på at vi tjener deres interesser på en god måte. Vi har fokus på tilgjengelighet for våre klienter. Alle som henvender seg til oss blir ivaretatt på en profesjonell og medmenneskelig måte.

Av fagområder innen den juridiske bistanden kan nevnes kontraktsrett, stiftelser og foreninger, opphavsrett, familie – og barnerett, arv og skifte, prosedyre, utlendningsrett, skatt, merverdigavgift, fast eiendoms rettsforhold, tomtefeste, forretningsjuss og styrerepresentasjon, bygg – og entrepriserett og betydelig erfaring som bistandsadvokat.

Advokatfirmaet KPU har utviklet seg til å bli en ny og moderne kulturformidler. Vi fungerer som innholdsleverandør til næringslivet gjennom bl.a. å formidle artister, mediepersonligheter, forfattere og andre innen kultursektoren. Samtidig ivaretar vi deres juridiske interesser. Dette inkluderer avtaleinngåelser, kontraktsforhandlinger, ivaretakelse av opphavsrettslige rettigheter, varemerkeregistrering, fakturering og innkreving mv. Noen av de mest fremtredende navn innen foredrag og underholdning bookes pr i dag gjennom oss.

Av de vi representerer/formidler kan vi nevne Fredrik Skavlan og Niklas Källner. KPU Kultur er et alternativ til de tradisjonelle management som har vært mye brukt innen kultursektoren i Norge.

For våre klienter er det kostnadsbesparende at vi fakturerer pr oppdrag. Det kreves ingen eksklusivitet.

Les om personvernerklæring her: kpu.no/personvernerklaering