Advokatfirmaet KPU DA er et firma med tre partnere og tre ansatte, herunder én advokat, én advokatfullmektig og én kontoransatt. Vi har også én advokat i kontorfellesskap. Vi startet vår virksomhet i desember 1998.

Vårt hovedområde er innen juridisk bistand. Vi har bred erfaring, og vi legger stor vekt på at våre tjenester er av høy kvalitet på alle områder.

Av fagområder innen den juridiske bistanden kan nevnes kontraktsrett, stiftelser og foreninger, opphavsrett, familie – og barnerett, arv og skifte, prosedyre, utlendningsrett, forretningsjuss og styrerepresentasjon og betydelig erfaring som bistandsadvokat.

Advokatfirmaet KPU er en moderne kulturformidler. Vi fungerer som innholdsleverandør til næringslivet gjennom bl.a. å formidle artister, mediepersonligheter og andre innen kultursektoren. Samtidig ivaretar vi deres juridiske interesser. Dette inkluderer avtaleinngåelser, kontraktsforhandlinger, ivaretakelse av opphavsrettslige rettigheter, varemerkeregistrering, fakturering og innkreving mv. Noen av de mest fremtredende navn innen foredrag og underholdning bookes pr i dag gjennom oss.For våre klienter er det kostnadsbesparende at vi fakturerer pr oppdrag. Det kreves ingen eksklusivitet.

Les om personvernerklæring her.