Vi er en ny og moderne kulturformidler.

Vi fungerer som innholdsleverandør til næringslivet gjennom bl.a. å formidle artister, mediepersonligheter, skuespillere, forfattere og andre innen kultursektoren. Samtidig ivaretar vi deres juridiske interesser.

Dette inkluderer avtaleinngåelser, kontraktsforhandlinger, ivaretakelse av opphavsrettslige rettigheter, varemerkeregistrering, fakturering og innkreving mv. Flere av de mest fremtredende navn innen foredrag, underholdning og film bookes per i dag gjennom oss.

Av de vi representerer/formidler kan vi nevne Anders Baasmo Christiansen, Fredrik Skavlan, Jan Thomas og Niklas Källner. Vi er et alternativ til de tradisjonelle management som har vært mye brukt innen kultursektoren i Norge.