Advokatfirmaet KPU er en moderne kulturformidler.

Vi fungerer som innholdsleverandør til næringslivet gjennom bl.a. å formidle artister, mediepersonligheter, skuespillere og andre innen kultursektoren. Samtidig ivaretar vi deres juridiske interesser.

Dette inkluderer avtaleinngåelser, kontraktsforhandlinger, ivaretakelse av opphavsrettslige rettigheter, varemerkeregistrering, fakturering og innkreving mv.

Flere av de mest fremtredende navn innen foredrag og underholdning bookes per i dag gjennom oss.

Vi er et alternativ til de tradisjonelle management som har vært mye brukt innen kultursektoren i Norge.