Vi i Advokatfirmaet KPU har god erfaring med pengekravsrett, med særlig fokus på inndriving av lønnskrav og private lånegjeld.

Lønn avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og du har vanligvis krav på månedslønn og feriepenger. Du kan ha krav på minstelønn i enkelte bransjer, slik at din arbeidsgiver ikke kan avtale en lavere timelønn med deg. Du kan også ha krav på overtidsbetaling fastsatt av arbeidsmiljøloven eller tariffavtale. Du kan dessuten ha krav på tilbakeføring av arbeidsgivers ulovlige lønnstrekk.

Dersom du er en utenlandsk arbeidstaker og mistenker å ha blitt utsatt for «sosial dumping», dvs. har fått dårligere arbeids- og lønnsvilkår enn norske arbeidstakere har, hjelper vi deg med å få dine rettigheter. Vi snakker også russisk og samarbeider med polsktalende tolker. 

Vi bistår deg med å beregne og inndrive lønnskravet helt til du får pengene inn på din bankkonto. Vi tilbyr faste priser, og du unngår overraskelser.

Det er ofte viktig å være i god tid da lønnskrav kan bli foreldet eller avskåret ved konkursprosess.

Er du usikker på om du har et lønnskrav, eller hvor stort kravet er?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!