Stiftelser er definert som en organisasjon som eier seg selv, og som er etablert ved at det gjennom testament eller en annen gavedisposisjon er stilt et beløp til disposisjon for et bestemt formål. Stiftelser er svært ulike, alt fra mindre legater til store næringsdrivende organisasjoner. Stiftelsesformen er regulert gjennom stiftelsesloven.

Foreningsretten omhandler ulovfestede regler som gjelder en lang rekke ulike foreninger fra idrettslag til fagforeninger. Selv om de fleste foreninger har vedtekter gir disse ikke alltid svar på alle spørsmål og det kan derfor bli behov for juridisk rådgivning.

I Advokatfirmaet KPU har vi advokater som har lang erfaring med stiftelser og foreninger og som kan bistå med nødvendig juridisk rådgivning.

Les mer om stiftelser på advokat Brath sin side: https://advokatbrath.no/