Advokatfirmaet KPU DA har bred kompetanse innen barnerett. Vi bistår våre klienter ved samlivsbrudd og skilsmisser for å finne ordninger til beste for barna. Når det oppstår et samlivsbrudd, må det avklares hva som skal skje med felles barn. Vi bistår ved utformingen av avtaler som regulerer både fast bosted, samvær og foreldreansvar, og har kompetanse i å skreddersy avtaler med barnets beste for øyet. Våre advokater bistår med råd og avklaring om foreldre og barns rettigheter til kontakt. Vi bistår ved mekling mellom foreldre, og fører saker for domstolene. Advokatfirmaet KPU DA har lang og bred erfaring på barnerettens område, og fører en rekke foreldretvister for domstolene hvert år. Vi fører også saker for domstolene der partene her rett til fri sakførsel etter gjeldende lovgivning.