Når vi bistår klienter med å inngå kontrakter, er det viktig å analysere klientens behov og å sørge for at behovene ivaretas i forhandlinger og utforming av den endelige avtalen.

En god avtale skal bl.a. presist angi partenes rettigheter og forpliktelser, den skal være konsistent og den skal beskrive virkningen av unormal utvikling av avtaleforholdet. Alle våre advokater har betydelig erfaring i kontraktsutforming innen sine fagområder. Høy kompetanse innen spesialiserte fagområder har stor overføringsverdi når man skal bistå ved kontraktsutforming på andre områder.