Våre erstatningsadvokater kan vise til mange års erfaring og meget gode resultater fra et stort antall forhandlinger og rettssaker.
Spesialistkompetanse er nødvendig for å vinne frem mot ressurssterke motparter som forsikringsselskaper og offentlig forvaltning. Erfaringene viser at en skadelidt i snitt vil oppnå mellom 50% og 100% høyere utbetaling med bistand fra våre advokater fremfor å føre saken selv. Vi bistår skadelidte over hele landet og er spesialister på: Voldsoffererstatning
Vi bistår våre klienter gjennom hele saksgangen med utredning av årsakspørsmål og skadeomfang, utarbeidelse og fremsettelse av erstatningskrav, forhandlinger og eventuelt domstolsbehandling.
Vi vil alltid undersøke om det foreligger muligheter til å få dekket advokatbistand i din sak.
Vi legger vekt på faglig dyktighet, personlig kontakt og gode resultater.