Store verdier overføres årlig i form av arv eller gaver og fordeling av arv kan ofte by på vanskelige spørsmål av både faktisk og juridisk karakter. I tillegg til de juridiske spørsmålene kan det være følelsesmessige utfordringer knyttet både til avtaler om arv og til gjennomføringen av arveoppgjør.

Advokatene i KPU tilbyr løsningsorientert rådgivning og bistand både ved arveplanlegging, generasjonsskifte, opprettelse av testament og gjennomføring av dødsboskifte og tvister knyttet til dette.

Vårt mål å bidra til valg av gode løsninger som ivaretar partenes ønsker og samtidig er bygget på god kunnskap og forståelse for de problemstillingene som oppdraget reiser. Der minnelig løsning ikke er mulig bistår vi med å tilrettelegge og gjennomføre tvisten i rettsapparatet. Vi er opptatt av at det skal skje på en engasjert, men likevel nøktern og konfliktdempende måte.