Pris

Advokatfirmaet KPU DA tilstreber å ha konkurransedyktige priser på våre tjenester. Størrelsen på salæret vil være bestemt av medgått tid. I enkle og oversiktlige saker vil vi kunne gi fastpris på forhånd.

Firmaet er underlagt Advokatforeningens «Regler for god advokatskikk». Klienter vil ved oppdragets begynnelse få opplyst hvilke timesatser som vil bli lagt til grunn, hvordan salæret beregnes og en orientering om våre faktureringsrutiner.

Vår veiledende timepris ligger i intervallet kr 1.500,- til kr 3.500,- + mva, avhengig av sakens art, type klient (privatpersoner, offentlig virksomhet, forretningsklienter) og kompleksitet. Vi forbeholder oss retten til å kunne avvike fra nevnte prisintervall. Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken. Særskilte utlegg i anledning saken faktureres i tillegg til salær for medgått tid.

Advokatfirmaet KPU DA tar ikke saker på såkalt «no cure – no pay» basis. Vi har etter Advokatforeningens regler heller ikke anledning til å avtale at vårt salær kun skal fastsettes på prosent – eller andelsbasis i forhold til sakens gjenstand eller resultat.

Fri rettshjelp

I noen saker, bl.a. avhengig av klientens inntekts -/formuesforhold, vil fri rettshjelp kunne innvilges fra det offentlige.

Forsikringsdekning

Advokatsalæret vil i noen type saker delvis kunne dekkes av klientens forsikringsselskap under rettshjelpsdekningen som inngår i mange av de vanlige hjemforsikringene.