Stilling: Advokatfullmektig

E-post: linnerud@kpu.no

Telefon: 470 81 636

Nanna Linnerud er advokatfullmektig hos oss og har særlig kompetanse innen fagområdene strafferett, barnerett og familierett.

Innen strafferett bistår hun særlig som bistandsadvokat, og bistår jevnlig fornærmede utsatt for seksuelle overgrep og mishandling i nære relasjoner. I den forbindelse jobber hun også med personskader og erstatningskrav.

Linnerud arbeider både med prosedyre i sivile- og straffesaker, og rådgivning til klienter.

Utdanning: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2023