En fremstilling og vurdering de ulike metodene for erstatningsutmåling ved ekspropriasjon av fallrettigheter.