Marie Sørlie
Marie Sørlie

Marie Sørlie er advokat hos oss og har særlig kompetanse innen fagområdene strafferett, barnefordeling og økonomiske forhold i ekteskap og samboerskap.

Innen strafferett bistår hun særlig som bistandsadvokat, og jobber også med personskader og erstatningskrav i den forbindelse.

Sørlie arbeider både med prosedyre i sivile- og straffesaker, og rådgivning til klienter.

Utdanning: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2021